O projektu

Komunitní centrum ART na Letné (KKC ART) je místo potkávání.

Naším mottem je MALUJEME PRO RADOST. Tento projekt je podporován evropskými fondy

OP PPR.

Co nabízíme

Nabízíme bezplatné výtvarné aktivity pro kohokoli, zvláště však pro seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním nebo s mentálním postižením. 

Aktuální program

Baví vás malovat podle modelu nebo spíše si kreslit jen tak?

V našem bohatém programu si každý najde to své.

Kde nás najdete:

v přízemí rohového domu
Nad Královskou 0borou 55, Praha 7

tel: 601 601 412, 602 646 665

Kulturně komunitní centrum ART na Letné, Nad Královskou Oborou 55, Praha 7

Číslo projektu: CZ.07.63/0.0/0.0/17_051/0000731

  • Více na našem facebooku